English version

Välkommen till IRI

Institutet för rättsinformatik (IRI) studerar samband mellan juridik och informationsteknik (IT) och är ett fristående forskningsinstitut vid Juridiska fakulteten, Stockholms universitet. Till IRI:s intresseområden hör såväl tolkning och tillämpning av rättsregler i digitala miljöer som metoder för rättsenlig systemutveckling och systemförvaltning. Verksamhetsområdet sträcker sig alltså från IT-rätt till rättsautomation.

Rättsinformatik är ett profilområde vid Stockholms universitet. Läs mer på universitetets webbplats om ledande forskning.

IRI bedriver verksamhet både inom och utom universitets väggar. Inom universitetet är medarbetarna aktiva med både forskning, utbildning och administration. Utanför universitetets väggar bedriver institutet omfattande verksamhet i samarbete med andra forskningscentra, inte bara i Sverige utan också internationellt. IRI samverkar även med myndigheter, företag och andra organisationer. Det handlar om både utbildningsfrågor, forskningsfrågor och rättsinformatiska inslag i allehanda utredningar och verksamheter, med ett särskilt fokus på tvärvetenskapliga projekt. Bland annat är institutet remissinstans för de flesta statliga utredningar som rör IT-området.

Senast ändrad 2015-09-18