Främjar forskning och utbildning inom Immaterialrätt och Marknadsrätt
Lunchseminarier

Datum: 2015-04-28
Ämne: Patenträttslig etik i okända farvatten – EU-domstolen lägger om kursen
Talare: Jur. kand., universitetsadjunkt vid Linköpings universitet Åsa Hellstadius
Plats: Handelshögskolan i Stockholm
Info:
Dokument:

Datum: 2015-03-24
Ämne: Bevisning och skadestånd vid immaterialrättsintrång
Talare: Jur. dr Jonas Hellberg
Plats: Handelshögskolan i Stockholm
Info:
Dokument:

Datum: 2015-02-17
Ämne: Att övervinna rättsliga svårigheter på en global mjukvarumarknad
Talare: Jur. dr Universitetslektor vid Juridiska institutionen Umeå universitet Jan Leidö
Plats: Handelshögskolan i Stockholm
Info:
Dokument:

Datum: 2014-11-18
Ämne: Klassikerskyddet i ett nordiskt perspektiv
Talare: Jur. dr Ulrika Wennersten
Plats: Restaurang Niklas
Info:
Dokument:

Datum: 2014-10-28
Ämne: Utmaningar och riskhantering vid licensiering
Talare: Jur. dr Stojan Arnerstål
Plats: Restaurang Niklas
Info:
Dokument:

Datum: 2014-10-07
Ämne: Modern immaterialrätt och nya utmaningar. Finns lösningen i att utforska systemets flexibilitet eller krävs det radikala förändringar?
Talare: Jur. dr Frantzeska Papadopoulou
Plats: Restaurang Niklas
Info:
Dokument:

Datum: 2014-05-13
Ämne: Tekniklicenser och 2014-års nya gruppundantag om tekniköverföring
Talare: Professor Bengt Domeij, Uppsala universitet
Plats: Restaurang Niklas
Info:
Dokument:

Datum: 2014-04-29
Ämne: Immaterialrätt och internationell privaträtt
Talare: Doktorand Lydia Lundstedt, Stockholms universitet
Plats: Restaurang Niklas
Info:
Dokument:

Datum: 2014-03-25
Ämne: Immaterialrättens expansion – gäller den arbetsrätten?
Talare: Professor Niklas Bruun, Stockholms universitet och Helsingfors universitet
Plats: Restaurang Niklas
Info:
Dokument:

Datum: 2013-11-19
Ämne: Gäldenärens immaterialrättsliga avtal – grundläggande struktur och utvecklingstendenser.
Talare: Universitetslektor, jur. dr Jens Andreasson, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Plats: Restaurang Niklas
Info:
Dokument:

Datum: 2013-10-22
Ämne: Immaterialrätt och skatterätt
Talare: Adj. professor Anders Hultqvist, Stockholms universitet
Plats: Restaurang Niklas
Info: Eftersom skatterätten ofta anknyter till civilrätten, kan en prejudiciell immaterialrättslig bedömning bli nödvändig för en korrekt skatterättslig bedömning.
Dokument:

Datum: 2013-09-24
Ämne: ”Min upphovsrätt eller din yttrandefrihet"
Talare: Professor Jan Rosén, Stockholms universitet
Plats: Restaurang Niklas
Info:
Dokument:

Datum: 2013-04-23
Ämne: Vad är ett indispositivt tvistemål? Om dispositiva och indispositiva moment i Marknadsdomstolsprocessen
Talare: Marknadsdomstolens ordförande Per Carlson
Plats: Restaurang Niklas
Info:
Dokument:

Datum: 2013-03-26
Ämne: Marknadsföringslagen och försäljning av läkemedel – Stockholms tingsrätt frågar EU-domstolen
Talare: Rådman, docent Ingeborg Simonsson
Plats: Restaurang Niklas
Info:
Dokument:

Datum: 2013-02-19
Ämne: Oaktsamhetsrekvisitet vid immaterialrättsintrång
Talare: Justiteråd Kerstin Calissendorff
Plats: Restaurang Niklas
Info:
Dokument:

Datum: 2012-11-20
Ämne: Från verkshöjd till ”upphovsmannens egen intellektuella skapelse”. Om utvecklingen i domstolspraxis av ett harmoniserat verksbegrepp.
Talare: Advokat Henrik Bengsson, Delphi
Plats: Restaurang Escalier, Sturegallerian
Info:
Dokument:

Datum: 2012-10-23
Ämne: Vägen mot ett EU-patent?
Talare: Förbundsjurist Annika Ryberg, Svenskt Näringsliv
Plats: Restaurang Escalier, Sturegallerian
Info:
Dokument:

Datum: 2012-09-25
Ämne: Tjänster i Molnet – immaterialrättens nya utmaning?
Talare: Professor Jan Rosén
Plats: Restaurang Escalier, Sturegallerian
Info:
Dokument:

Datum: 2012-05-23
Ämne: Förhållandet mellan varumärkesrätten och marknadsföringslagen, särskilt i ljuset av EU-domstolens praxis
Talare: Professor Ulf Bernitz
Plats:
Info: Restaurang Escalier, Sturegallerian
Dokument: