Främjar forskning och utbildning inom Immaterialrätt och Marknadsrätt
Eftermiddagsseminarier

Datum: 2015-04-17
Ämne: Rätten till bilden: Ny lagstiftning ‒ ny teknik ‒ ny domstolspraxis ‒ nya förutsättnigar
Talare: Professor Per Jonas Nordell, jur. dr Anna Hammarén, professor Jan Rosén, doktorand Katarina Renman Claesson, jur. kand. Catharina Ekdahl och jur. kand. Staffan Teste.
Plats: Hörsal 3, Södra Huset, Stockholms Universitet
Info:
Dokument: Inbjudan Rätten till Bilden.pdf

Datum: 2014-10-10
Ämne: Rättsligt skydd för databaser – dåtid, samtid och framtid
Talare: Doktorand Johan Axhamn, advokat Monique Wadsted, doktorand Daniel Westman, professor em. Gunnar Karnell samt professor Per Jonas Nordell
Plats: Stockholms universitet
Info:
Dokument:

Datum: 2013-11-29
Ämne: Juridiska, samhälleliga och praktiska aspekter på marknadsföring i sociala media
Talare:
Plats: Stockholms universitet
Info:
Dokument: Inbjudan 29 nov 2013 (utdrag).pdf

Datum: 2013-10-18
Ämne: Marknadsrätten och immaterialrätten i ljuset av utvecklingen i Marknadsdomstolens praxis.
Talare: Professor Per Jonas Nordell, professor Ulf Bernitz, advokat Henrik Bengtsson
Plats:
Info: Seminariet avslutades med en paneldiskussion med professor Ulf Bernitz, advokat Henrik Bengtsson, MD:s ordförande Per Carlson och förbundsjurist Gunilla Welander från Reklamombudsmannen.
Dokument: Fre 18 okt 2013.pdf

Datum: 2013-02-22
Ämne: Aktuella upphovsrättsliga frågor med anledning av Högsta domstolens dom i ePhone-målet.
Talare: Doktorand Johan Axhamn
Plats: Aula Magna, Stockholms universitet
Info:
Dokument:

Datum: 2012-11-30
Ämne: Handel med kännetecken och andra immaterialrätter – Internationaliseringen av svensk kontraktsrätt och immaterialrätten.
Talare: Docent, advokat Eric M. Runesson, doktorand Stojan Arnerstål och doktorand, advokat Anders Fernlund.
Plats: Stockholms universitet
Info: Vid seminariet diskuterades frågor i skärningspunkten mellan immaterialrätten och kontraktsrätten. Särskilt frågor om hur licensavtal kan placeras inom kontraktsrätten, vilka särskilda problem som kan uppkomma avseende immaterialrättsliga avtal samt hur dessa problem hanteras i det praktiska avtalsskrivandet.
Dokument: Sammanfattning, 30 nov 2012.pdf

Datum: 2012-05-04
Ämne: Marknadsföringslagen, Marknadsdomstolen och sanktionerna.
Talare: Jur. kand. John Olsson
Plats: Stockholms universitet
Info: Seminariet inleddes med en presentation av John Olsson. Därefter gav Marknadsdomstolens nye ordförande Per Carlson några kommentarer till marknadsföringslagen, Marknadsdomstolen och sanktionerna. Efter en gemensam diskussion ledd av professor JanRosén avslutades seminariet med mingel och förfriskningar.
Dokument: Sammanfattning, 4 maj 2012.pdf

Datum: 2012-04-27
Ämne: Ny praxis från EU-domstolen om gränserna för offentligt framförande och överföring till allmänheten.
Talare: Doktorand Johan Axhamn
Plats: Stockholms universitet
Info: Vid seminariet diskuterades vilka förändringar den nya praxisen innebär i förhållande till tidigare rättsläge och vad den i förekommande fall kan innebära för upphovsmäns och andra rättighetshavares möjligheter att tillvarata sina intressen. Seminariet inleddes med ett anförande av doktorand Johan Axhamn som beskrev och sammanfattade den nya praxisen i förhållande till tidigare rättsläge. Därefter följde en paneldiskussion med advokat Helene Miksche, juristen vid Stim docent Dan Eklöf samt Daniel Westman, doktorand i rättsinformatik, under ledning av professor Jan Rosén.
Dokument: Sammanfattning, 27 april 2012.pdf

Datum: 2012-02-22
Ämne: Medhjälp till upphovsrättsintrång – var går gränsen? Aktuella frågeställningar i ljuset av att Högsta domstolen beslutat att inte meddela prövningstillstånd i det s.k. Pirate Bay-målet.
Talare: Doktorand Johan Axhamn
Plats: Stockholms universitet
Info: Vid seminariet presenterade doktorand Johan Axhamn en forskningspromemoria om medhjälp till upphovsrättsintrång, med särskilt fokus på onlinemiljön. Presentationen diskuterades av en panel bestående av professorn i straffrätt Petter Asp, advokat Karin Cederlund och advokat Sara Malmgren. Moderator var professorn i civilrätt Per Jonas Nordell.
Dokument: Dokumentation 22 feb 2012.pdf