Främjar forskning och utbildning inom Immaterialrätt och Marknadsrätt
Doktorandprojekt

Johan Axhamn
Handledare: Per Jonas Nordell


Monirul Azam


Anders Fernlund
Titel: Franchising
Handledare: Jan Rosén


Åsa Hellstadius
Titel: Biotekniska påfrestningar på patentsystemet
Handledare: Marianne Levin


Lydia Lundstedt
Titel: International Civil Jurisdiction over Intellectual Property Infringement Disputes: A Comparative Study of the United States and Europe
Handledare: Marianne Levin


Katarina Renman Claesson
Titel: Att avtala om multimedia i en interaktiv miljö
Handledare: Marianne Levin


Johannes Wickbom
Titel: Marknadsföringsbegreppet
Handledare: Per Jonas Nordell