Främjar forskning och utbildning inom Immaterialrätt och Marknadsrätt
IFIM:s Nordiska råd Professor Marianne Levin
Juridiska fakulteten
Stockholms universitet
106 91 Stockholm
Tel: 08-16 25 44
Fax: 08-612 41 09
E-post: marianne.levin@juridicum.su.se
Professor Nilkas Bruun
Svenska Handelshögskolan
PB 479
00101 Helsingfors, Finland
Tel: + 35 89 431 331
Fax: + 35 89 431 332
E-post: niklas.bruun@shh.fi
Professor Viggo Hagstrøm
Postboks 6706
0130 Oslo, Norge
Tel: + 47 22 85 07 05
Fax: + 47 22 85 96 20
E-post: viggo.hagstrom@jus.uio.no
Professor Jens Schovsbo
Retsvidenskabeligt Institut A
Studiestræde 6
DK-1455 København K., Danmark
Tel: +45 35 32 31 24
Fax: +45 35 32 32 04
E-post: jens.schovsbo@jur.ku.dk
Nordiskt Immaterialrättsligt Nätverk Sverige:
Professor Per Jonas-Nordell
Stockholms universitet
106 91 Stockholm
Tel: 08-16 40 78
Fax:08-612 41 09
E-post: per-jonas.nordell@juridicum.su.se
Danmark:
Professor Jens Schovsbo
Retsvidenskabeligt Institut A
Studiestræde 6
DK-1455 København K., Danmark
Tel: +45 35 32 31 24
Fax: +45 35 32 32 04
E-post: jens.schovsbo@jur.ku.dk
Norge:
Professor Are Stenvik
Institutt for Privatrett
Pb. 6706 St. Olavs plass
N-0130 Oslo, Norge
Tel: +47 22 85 96 36
Fax: +47 22 85 97 20
E-post: are.stenvik@jus.uio.no
Finland:
Jur. dr Marcus Norrgård
Svenska Handelshögskolan
PB 287
65101 Vasa, Finland
Tel: +35 8 6 32 47 550
Fax: +35 8 6 32 48 251
E-post: manorrga@wasa.shh.fi
Svenska föreningen för Industriellt Rättsskydd, SFIR
(Hemsida)
Ordförande:
Professor Marianne Levin
Juridiska fakulteten
Stockholms universitet
106 91 Stockholm
Tel: 08-16 25 44
Fax: 08-612 41 09
E-post: marianne.levin@juridicum.su.se
Sekreterare:
Advokat Katarina Strömholm
Lindahls
Box 1766
111 87 Stockholm
Tel: 08-679 51 70
Fax: 08-611 48 50
E-post: katarina.stromholm@lindahls.se
Klubbmästare:
Jur. kand. Magdalena Jerner
AlbihnsZacco Legal
Valhallavägen 117
Postfack 5581
114 85 Stockholm
Tel: 08-59 88 73 43
Fax: 08-59 88 73 00
E-post: magdalena.jerner@albihnszacco.com
Skattmästare:
Professor Bengt Domeij
Juridiska fakulteten
Uppsala universitet
Box 512
751 20 Uppsala
Tel: 018-471 76 92
E-post: bengt.domeij@jur.uu.se
Svenska Föreningen för Upphovsrätt, SFU
(Hemsida)
Ordförande:
Professor Jan Rosén
Juridiska fakulteten
Stockholms universitet
106 91 Stockholm
Tel: 08-16 36 46
Fax: 08-612 41 09
E-post: jan.rosen@juridicum.su.se