Främjar forskning och utbildning inom Immaterialrätt och Marknadsrätt
Övriga publikationer