Främjar forskning och utbildning inom Immaterialrätt och Marknadsrätt
Gröna serien

Sammanställning av Gröna serien – klicka här


Gröna serien kan beställas från Jure Bokhandel:

Jure Bokhandel AB
Artillerig. 67
114 45 STOCKHOLM
Tel: 08-662 00 80
E-post: order@jure.se
Hemsida: www.jure.se