Främjar forskning och utbildning inom Immaterialrätt och Marknadsrätt
Avhandlingar

Papadopoulou, Frantzeska , Opening Pandora's Box: Exploring Flexibilities and Alternatives for Protecting Traditional Knowledge and Genetic Resources under the Intellectual Property Framework , Acta Universitatis Stockholmiensis , , 2014 ,

Hellberg, Jonas , Skadestånd vid patentintrång , Jure , , 2014 ,

Lunell, Erika , Okonventionella varumärken. Form, färg, doft och ljud , Norstedts Juridik , Immaterialrätt , 2007 ,

Wolk, Sanna , Arbetstagares immaterialrätter. Rätten till datorprogram, design och uppfinningar m.m. i anställningsförhållanden , Norstedts Juridik , Immaterialrätt, Arbetsrätt , 2006 ,

Bakardjieva Engelbrekt, Antonina , Fair Trading Law in Flux? National Legacies, Institutional Choice and the Process of Europeanisation , , , 2003 ,

Wessman, Richard , Varumärkeskonflikter, Förväxlingsrisk och anseendeskydd i varumärkesrätten , Norstedts Juridik , Immaterialrätt , 2002 ,

Westerlund, Li , Biotech Patents, Equivalency and Exclusions under European and U.S. Patent Law , Kluwer , , 2001 ,

Helgesson, Christina , Affärshemligheter i samtid och framtid , Jure , , 2000 ,

Domeij, Bengt , Läkemedelspatent , Jure , Immaterialrätt , 1998 ,

Nordell, Per Jonas , Rätten till det visuella , Jure , Immaterialrätt , 1997 ,


Avhandlingarna kan beställas från Jure Bokhandel:

Jure Bokhandel AB
Artillerig. 67
114 45 STOCKHOLM
Tel: 08-662 00 80
E-post: order@jure.se
Hemsida: www.jure.se