Främjar forskning och utbildning inom Immaterialrätt och Marknadsrätt
Föreståndare

Per Jonas Nordell
Professor i civilrätt, Stockholms universitet


Styrelse

Jan Rosén (ordförande)
Professor i civilrätt, Stockholms universitet

Karin Cederlund
Advokat och delägare, Sandart&Partners Advokatbyrå

Bengt Domeij
Professor i civilrätt, Uppsala universitet

Lars Henriksson
Professor i rättsvetenskap, Handelshögskolan i Stockholm

Anette Kur
Professor, Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law

Marianne Levin
Professor i civilrätt, Stockholms universitet

Per Carlson
Ordförande, Marknadsdomstolen

Thomas Randes
Jur. kand. MBA, IPQ IP Specialists AB

Cecilia Tisell
Ställföreträdande KO, Konsumentverket