Främjar forskning och utbildning inom Immaterialrätt och Marknadsrätt
Kontaktinformation

Besöksadress
Universitetsvägen 10C,
Södra huset, Frescati
Plan 9

Postadress
Institutet för Immaterialrätt och Marknadsrätt
Juridiska Fakulteten
Stockholms Universitet
S-106 91 Stockholm

Kontakta Per Jonas Nordell vid frågor om IFIM och dess verksamhetSeminarier:
IFIM inbjuder regelmässigt till seminarier på aktuella teman, där cirka 30-50 praktiskt verksamma jurister brukar delta.
Vill du ha information om kommande seminarier per e-post vänligen klicka här för att vara med på listan.

Instruktioner:
När du klickat på länken för att vara med på listan kommer ett e-postfönster fram. Skriv IFIM:s kontaktlista i rubriken och i själva meddelandet skriver du namn och e-postadress.