Främjar forskning och utbildning inom Immaterialrätt och Marknadsrätt
Biblioteket

IFIM förfogar över ett specialbibliotek.
Häri ingår bl.a. ett större antal utländska specialtidskrifter.

Rum: C 900
Klicka här om du vill söka i IFIMs bibliotekskatalog!

För frågor kontakta:
E-post: elin.jansson-holmberg@juridicum.su.se