Adressen www.juridicum.su.se har upphört The address www.juridicum.su.se has expired
Hemsidan för Juridicum vid Stockholms universitet har delats upp i två webbplatser med två nya adresser:

Juridiska fakulteten: www.jurfak.su.se
Juridiska institutionen: www.jurinst.su.se

Juridiska fakultetens webbplats finns bland annat protokoll från Fakultetsnämnden, Forskningsutskottet och Utbildningsutskottet.Vidare finns information om fakultetens organisation och kontaktuppgifter till Juridiska fakultetskansliet.

Du som studerar/vill studera eller söker information om forsknignen vid Juridicum finner utförlig information på Juridiska institutionens webbplats.
The web page for Juridicum at Stockholm University has been divided into two seperate web pages with two new addresses:

Faculty of Law: www.jurfak.su.se/english
Department of Law: www.jurinst.su.se/english

The web page of the Faculty of Law contains information about the Faculty Board the Research Committee and the Education Committee.

If you study/want to study at Juridicum or if you are looking for information about our resarch, please visit the web page of the Department of Law.